Jdi na obsah Jdi na menu
 


PRAVIDLO 7

Losování a volný los

Losování se koná po lékařské prohlídce a po úředním vážení. Při soutěžích, v nichž je více účastníků než čtyři, musí být v prvním kole tažen dostatečný počet losů, aby byl počet soutěžících pro další kola redukován na čtyři, osm, šestnáct nebo třicet dva.Borec, který si vylosuje volný los v prvním kole, má boxovat jako první v druhém kole. Je-li počet volných losů lichý, borec, který si vylosoval volný los poslední, bude boxovat v druhém kole proti vítězi prvního zápasu prvního kola. Je-li počet volných losů sudý, borci, kteří si vylosovali volný los, budou  boxovat v prvních zápasech druhého kola v pořadí, ve kterém byli vylosováni. Borec nesmí získat volný los v prvním kole a vítězství Bez boje ve druhém kole nebo dvě vítězství Bez boje za sebou. Nastane-li takováto situace, musí být provedeno nové losování z těch borců zůstávajících v kole, kteří nezískali volný los nebo vítězství Bez boje v předchozím kole. První vylosovaný borec se střetne s borcem, který měl prospěch z volného losu nebo z vítězství Bez boje v předchozím kole. Nové losování pak pokračuje normálním způsobem. Losování musí být uskutečněno v přítomnosti oficiálních zástupců družstev, kterých se týká, a musí pokud možno vyhovět pravidlu, že žádný borec nebude v soutěži boxovat dvakrát, dokud ostatní borci neboxovali alespoň jednou. Ve zvláštních situacích výkonný výbor AIBA má právo odchýlit se od tohoto pravidla. Žádný borec nemůže získat medaili bez toho, aby boxoval. Při mistrovství světa, olympijských hrách, mistrovství kontinentů má být pořadí programu uspořádáno pokud možno v pořadí hmotnostních kategorií tak, že každé kolo bude zahajováno nejlehčími kategoriemi a pak pokračuje v pořadí hmotností až po nejtěžší v tomto kole. Následují nejlehčí hmotnosti v dalším kole atd.