Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lékařské prohlídky

V době stanovené pro vážení musí být boxer uznán schopným startu lékařem určeným k tomuto výkonným výborem ještě před začátkem vážení.
S ohledem na zabezpečení hladkého průběhu vážení může výkonný výbor stanovit začátek lékařské prohlídky na dřívější hodinu.
Na lékařské prohlídce a na vážení se musí boxer prokázat mezinárodní startovní knížkou. Táto knížka musí být podesána sekretářem národní federace. Boxer nemůže bez zápisu lékařské prohlídky a vážení do startovní knížky boxovat.
Před lékařskou prohlídkou musí být každý boxer hladce oholen.

Hmotnostní kategorie  

papírová do 48 kg
mušínad 48 kgdo 51 kg
bantamovánad 51 kgdo 54 kg
pérovánad 54 kgdo 57 kg
lehkánad 57 kgdo 60 kg
lehká velterovánad 60 kgdo 63,5 kg
velterovánad 63,5 kgdo 67 kg
lehká střednínad 67 kgdo 71 kg
střednínad 71 kgdo 75 kg
polotěžkánad 75 kgdo 81 kg
těžkánad 81 kgdo 91 kg
supertěžkánad 91 kg 

Vážení

 1. Pro mistrovství světa, olympijské hry, mistrovství kontinentů, mezinárodní mistrovství a mezinárodní soutěže platí o vážení a losování tato pravidla:
  1. Borci všech hmotnostních kategorií musí být připraveni na vážení mezi 8:00 až 10:00 hod. první den ráno, kdy začíná soutěž. V následujícím dni soutěže se dostaví na vážení mezi 8:00 a 9:00 hod. jen ti boxeři, kteří toho dne boxují. Je v pravomoci výkonného výboru nebo jiného zplnomocněného zástupce AIBA upravit tato ustanovení v případě, že dojde k nevyhnutelnému zdržení. Utkání může začít nejdříve za 3 hodiny po uplynutí doby stanovené pro vážení nebo o takovou dobu dříve, o které výkonný výbor po poradě s lékařskou komisí rozhodne, že je vhodná a nemůže ohrozit borce, který startuje v prvních zápasech.
  2. Vážení provádějí delegáti zplnomocnění k tomu orgánem AIBA.
   Zástupce národního svazu, ke kterému borci přísluší, může být přítomen, nesmí však do něho žádným způsobem zasahovat.
  3. Borec se smí dostavit k oficiálnímu vážení pouze jednou v příslušném dni. Hmotnost zjištěná při tomto vážení je konečná. Zástupce národního svazu však smí borce, který při oficiálním vážení nedosáhl své hmotnostní kategorie, zapsat do vyšší či nižší hmotnostní kategorie, než pro kterou byl určen, za předpokladu, že v této váze má národní svaz volné místo a vážení ještě nebylo ukončeno. Do ukončení prvního oficiálního vážení a lékařské prohlídky je rovněž národnímu svazu dovoleno kdykoliv nahradit jednoho borce jiným za předpokladu, že tento byl nominován jako náhradník pro tuto nebo jinou hmotnostní kategorii a že v dané soutěži jsou náhradníci povoleni.
  4. Borec musí být uznán schopným startu určeným lékařem k tomuto VV ještě před začátkem vážení.
   S ohledem na zabezpečení hladkého průběhu vážení může výkonný výbor stanovit začátek lékařské prohlídky na dřívější hodinu.
  5. Platí hmotnost, zjištěná při vážení nahého boxera. Váhy musí ukazovat v metrické stupnici. Automatické  a elektronické váhy mohou být používány. Borec smí startovat pouze v hmotnostní kategorii, odpovídající jeho hmotnosti zjištěné při oficiálním vážení.
  6. Každý startující obdrží průkaz, do kterého určený lékař zapíše své rozhodnutí a pověřený funkcionář potvrdí splnění hmotnostního limitu a popřípadě doplní další poznámky.
  7. Na lékařské prohlídce a na vážení se boxer musí prokázat Mezinárodní startovní knížkou. Tato knížka musí být podepsána sekretářem národní federace.
  8. Boxer nemůže bez zápisu lékařské prohlídky a vážení do startovní knížky boxovat.
 2. Mezinárodní soutěže:
  1. Při turnajích nebo soutěžích mezi dvěma nebo více národy musí být vážení prováděno členem určeným národním svazem organizující země, kterému pomáhá zástupce pozvané země nebo zemí  a tento nebo tito mají právo ověřit si hmotnost každého borce.
   Jestliže borec překročí hmotnostní limit své kategorie, může mu být povoleno boxovat, není-li překročení hmotnosti větší než jedna anglická libra (454 g), ale ať je konečný výsledek zápasu jakýkoliv, borec, který překročí hmotnost, může získat pro své družstvo jen počet bodů určený pro poražené. Za předpokladu, že jeho soupeř dodržel hmotnost a prošel v tento den lékařskou prohlídkou a dostavil se do ringu řádně ustrojen, získá body určené pro vítěze. Je-li překročení hmotnosti soutěžícího větší než jedna anglická libra (454 g), ale nepřesahuje šest anglických liber (2,7 kg), má oficiální zástupce družstva právo ho přijmout za soupeře. Zápas je považován za vítězný pro družstvo borce, který dodržel hmotnost.
  2. Národní svaz, který přejímá pozvané družstvo, musí od doby jeho příjezdu do místa, kde se má utkání konat, zajistit tomuto družstvu váhu a tréninkové prostory.
  3. Při střetnutích mezi dvěma nebo více zeměmi musí být vážení boxerů ukončeno do 30 minut. Boxer, který překročí váhový limit nebo se včas nedostavil na vážení, zápas prohrál.