Jdi na obsah Jdi na menu
 


PRAVIDLO 4

Výstroj

  1. Borci musí být obuti v lehkých botách bez podpatků a být oblečeni v krátkých trenýrkách, nepřesahujících kolena a v tričku kryjícím hruď a záda. Mezi tričkem a trenýkami musí být čára pasu zřetelně vyznačena elastickým, 10 cm širokým pásem.
    Při všech mezinárodních soutěžích, OH, MS, Světových pohárech, mistrovstvích juniorů a všech soutěžích pořádaných AIBA používají boxeři pouze tričko červené nebo modré, podle příslušnosti k barvě rohu ringu. Na tričku může být jen název státu boxera anebo znak, ne větší než 100 cm čtverečních.
  2. Borci musí mít tvrdý suspensor a musí používat chránič zubů. Chrániče zubů musí připravit organizátor (hostitelská zem) a to pro případ, že by je hostující boxeři potřebovali. Za poskytnutí těchto chráničů však příjemce musí zaplatit. V průběhu zápasu nesmí boxer chránič vyplivnout a pokud se tak stane, může být napomenut nebo diskvalifikován. Pokud boxerovi vypadne chránič zubů, rozhodčí přeruší zápas a chránič zubů odnese do rohu ringu, kde mu ho vlastní sekundant po umytí znovu nasadí. Po dobu této činnosti nesmí s boxerem hovořit.
  3. Používání ochranné přílby je povinné. Barva přilby je červená nebo modrá, podle příslušnosti k barvě rohu ringu. Přilba musí být schválena Exekutivou AIBA. Borec nastupuje s přiblou do ringu.
  4. Žádné jiné předměty nesmějí mít borci během soutěže u sebe.
  5. Natírání obličeje, paží nebo jiné části těla tukem, vazelínou nebo výrobky, které mohou být soupeři škodlivé nebo nepříjemné, je zakázáno.

Rozhodčí vyloučí ze soutěže každého borce, který nemá tvrdý suspensor, chránič zubů nebo přilbu, nebo který není čistě a správně oblečen. Uvolní-li se borci při boji rukavice nebo nemá-li oblečení v pořádku, rozhodčí přeruší zápas, aby se závada mohla odstranit, a to ve vlastním rohu boxera.