Jdi na obsah Jdi na menu
 


PRAVIDLO 10

Ringoví a bodoví rozhodčí
 

 1. Při mistrovství světa, olympijských hrách, mistrovstvích, světovém poháru a jiných mezinárodních mistrovstvích musí být každý zápas řízen ringovým rozhodčím schváleným AIBA, který ale nesmí bodovat.
 2. Každý zápas musí bodovat pět rozhodčích AIBA, kteří musí sedět odděleně od obecenstva a bezprostředně u ringu. Dva bodoví rozhodčí musí sedět na jedné straně ringu v dostatečné vzdálenosti od sebe a každý ze zbývajících tří bodových rozhodčích musí sedět uprostřed každé ze zbývajících tří stran ringu. Jestliže není k dispozici dostatečný počet rozhodčích, je možné, aby místo pěti bodových rozhodčích bodovali pouze tři bodoví rozhodčí, toto však nesmí být uplatněno při olympijských hrách, mistrovstvích světa a mistrovstvích kontinentů.
 3. Všichni tito rozhodčí musí být amatéry.
 4. Aby byla zajištěna nestrannost v rozhodování, vybírá komise rozhodčích jména ringového rozhodčího a pěti bodových rozhodčích pro každé utkání podle těchto zásad:
  1. Každý rozhodčí musí být příslušníkem jiné země a svazu než zbývající rozhodčí a než borci, kteří se účastní utkání.
  2. V žádném případě nemohou rozhodovat v jednom utkání více než dva rozhodčí ze stejného kontinentu.
   Určení ringových a bodových rozhodčích má být při všech střetnutích určeno losováním u ringu, které vykonala komise rozhodčích.
   Žádný z těchto rozhodčích nesmí být příslušníkem nebo trvale bydlet v zemi, která je dominiem, kolonií nebo je závislá na zemi některého z borců, zúčastněných v utkání.
  3. Změní-li některý rozhodčí svou státní příslušnost, nemůže vykonávat funkci v utkání, jehož se účastní borec, bodový nebo ringový rozhodčí jeho původní státní příslušnosti.
  4. V případě, že komise rozhodčích nemůže plně dodržet shora uvedené směrnice, zajistí, jak nejlépe je to možné, neutralitu a nestrannost účinkujících rozhodčích a oznámí takový případ co nejdříve výkonnému výboru AIBA.
  5. Nemůže-li komise rozhodčích vyhovět výše uvedeným směrnicím, může být jméno nebo jména funkcionářů pro dotyčný zápas vylosována předsedou komise rozhodčích nebo jím pověřeným funkcionářem.
 5. Funkcionáři, kteří jsou činní jako ringoví nebo bodoví rozhodčí v jednom nebo v sérii utkání, nemohou po dobu soutěže vykonávat funkci vedoucího družstva, trenéra ani sekundanta. Nesmějí být také činní v těchto funkcích při utkání, kde bojuje borec jejich vlastní národnosti.
 6. Výkonný výbor nebo jeho řádně zmocněný zástupce může na doporučení jury zbavit funkce (dočasně nebo trvale) ringového rozhodčího, který nedostatečně uplatňuje pravidla AIBA, nebo bodového rozhodčího, jehož bodování zápasů nepovažuje za uspokojivé.
 7. Jestliže se stane ringový rozhodčí v průběhu boje neschopným řídit utkání, musí časoměřič udeřit na gong, aby přerušil boj, a dalšímu rozhodčímu z listiny AIBA je uloženo pokračovat v dalším řízení utkání.
 8. Při mistrovstvích světa, olympijských hrách, světovém poháru, Chalenge Mathes a mezinárodních turnajích je používání elektronického bodovacího stroje povinné. Svaz rozhodčích, které vybral výkonný výbor je povinen tohoto rozhodčího vyslat na MS, OH nebo mistrovství kontinentu. Výjimku tvoří pouze případ, že sám rozhodčí pozvání odmítne. V zemích, kde financování družstva pro OH nebo územní sportovní hry je záležitostí jiné organizace, musí tato organizace zajistit cestovné a diety rozhodčích.